ANIMAL veterinární klinika

SLUŽBY

TVŮRČÍ ČINNOST


ANIMAL - VETERINÁRNÍ KLINIKA

Přístrojové vybavení

RTG

Vysokofrekvenční rtg přístroj s širokým rozsahem hodnot se využívá k diagnostice onemocnění měkkých tkání a kostí. Samozřejmostí a nezbytností pro pořízení kvalitních a posouditelných rtg snímků je vybavení ochrannými pomůckami (např. olověné zástěry a rukavice) a dalšími doplňky (např. Lysholmova clona, kolíbka pro snímky na dysplázii kyčelního kloubu). Rtg přístroj je přenosný a lze ho využít i pro práci v terénu.


EKG

Nezastupitelné k vyšetření srdce a diagnostice srdečních arytmií. Preventivně se využívá k předoperačnímu vyšetření a monitoringu pacienta při operaci.

Diagnostický ultrazvuk

Ultrasonografii lze využít pro identifikaci velikosti a vnitřních struktur orgánů a tkání zejména v dutině břišní. Nezastupitelný význam má pro porodnictví a gynekologii. Ultrazvukové vlny nejsou zdraví škodlivé a z tohoto pohledu se např. diagnostika gravidity u psa rentgenologickým vyšetřením jeví jako přinejmenším přežitá. Kromě toho se ultrasonografie používá k diagnostice nádorů, cyst, močových kamenů, onemocnění srdce, atd.

Zubní ultrazvuk

Určen k odstranění zubního kamene, jako důležitého kroku v prevenci parodontózy.


Zubní vrtačka

Bez tohoto přístroje není možné trhání vícekořenových zubů ani endodontické ošetření pro záchranu zlomeného zubu.


Flexibilní endoskop

Umožňuje neinvazivní nahlížení do tělesných dutin jako např. jícnu a žaludku (odhalení cizích těles, vředů, nádorů) a plic (vdechnutá cizí tělesa).


Glukometr

Stanovení hladiny krevního cukru je předpokladem k diagnostice a stabilizaci a správné léčbě diabetu u zvířat.


Schiotz tonometr

Tento přístroj slouží k přesnému měření nitroočního tlaku a je základem pro včasné rozpoznání a léčbu glaukomu (zeleného zákalu).


Elektrokauter

Nezastupitelný pomocník při operacích.


Lineární dávkovač a infúzní pumpa

Tyto dva přístroje umožňují přesné dávkování nitrožilně podávaných léčiv a roztoků. Neocenitelné jsou při terapii velmi malých zvířat.