ANIMAL veterinární klinika

SLUŽBY

TVŮRČÍ ČINNOST


ANIMAL - VETERINÁRNÍ KLINIKA


Knihy

 

Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J (Jr), Beklová M, Pikula J: Biologie a ekologie lovné zvěře České republiky. AGROSPOJ Praha, 2002, 552 s.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J, Obdržálková D, Zapletal M, Beklová M, Pikula J (Jr):  Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České Republiky. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003, 226 s. ISBN 80-7204-280-7.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J (Jr), Beklová M, Pikula J: Ptáci lesů a zemědělské krajiny České republiky. AGROSPOJ Praha, 2003, 392 s. ISBN 80-7084-282-2.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J (Jr), Beklová M, Pikula J: Určování ptáků České republiky v přírodě. AGROSPOJ Praha, 2004, 399 s. ISBN 80-7084-282-2.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Beklová M, Pikula J (Jr), Pikula J, Vitula F: Lovná pernatá zvěř – ekologie, chov, choroby a veterinární zajištění chovu. VFU Brno, 1998, 177 s. ISBN 80-85114-32-1.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J: Veterinární anglicko-česká a česko-anglická terminologie. VFU Brno, 1997. 267 str. ISBN 8085114-62-3.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J (Jr), Saul, J, Melicharová H, Pikula J, Brabec J: Příroda Kuřimska. In: Kuřim 1226-1996 od historie k současnosti. Barrister & Principal. 1997. ISBN: 80-85947-23-4.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J (Jr), Pikula J: Katalog mušek I. Rispo, 1992.
   
Animal - veterinární klinika - knihy Pikula J(Jr), Pikula J: Peří k vázání mušek. Rispo, 1992.
   
Animal - veterinární klinika - knihy