ANIMAL veterinární klinika

SLUŽBY

TVŮRČÍ ČINNOST


ANIMAL - VETERINÁRNÍ KLINIKA

 

Lékaři a jejich kvalifikace


Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.

V roce 1985 ukončil maturitou střední školu se zaměřením na matematiku a fyziku (Gymnázium tř. kpt. Jaroše v Brně).

V roce 1990 ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně – obor všeobecné veterinární lékařství.
Od roku 1991 nastoupil do postgraduálního studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v oboru Choroby volně žijících zvířat a zoozvířat.

Od roku 1994 působil jako odborný asistent na VFU v Brně.

V roce 1996 obhájil disertační práci k ukončení postgraduálního studia na VFU v Brně a složil rigorózní zkoušku z disciplíny Choroby zvěře, volně žijících zvířat, zoozvířat, ryb a včel a byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. pro obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad.

V roce 2004 habilitoval pro obor Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat a byl mu udělen pedagogicko-vědecký titul docent.

V současnosti je garantem výuky předmětů ekologie a choroby zvěře na VFU Brno.

K dalším kvalifikačním dokladům patří osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti v chovech zvířat reg. č. 4104., potvrzení o absolvování kurzu radiační ochrany pro veterinární lékaře, certifikát o aktivní účasti na mezinárodním sympóziu na téma Divoká fauna, certifikát o aktivní účasti na mezinárodním sympóziu Zvěř a ekologie, certifikát o aktivní účasti na konferenci sekce klinické mikrobiologie, potvrzení o účasti na přednáškách Nemoci stárnoucích a starých zvířat, potvrzení o účasti na přednáškách Neodkladný pacient. V roce 2006 byl Doc. Pikula pozván jako přednášející na Světový kongres veterinářů malých zvířat v Praze WSAVA

K zálibám patří ornitologie a rybaření – lov na umělou mušku.

 

MVDr. et MVDr. Jarmila Pikulová

V roce 1989 ukončila maturitou Gymnázium v Tišnově.

V roce 1995 ukončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně – obor veterinární hygiena a ekologie.

V roce 1996 ukončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně – obor veterinární lékařství.

Od roku 1996 nastoupila do postgraduálního studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v oboru choroby malých zvířat.

Od roku 1997 působila na I. Interní klinice VFU Brno jako odborný asistent se specializací na interní medicínu malých zvířat – infekční oddělení, kardiologie.

K dalším kvalifikačním dokladům patří osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti v chovech zvířat reg. č. 4234.

K zálibám patří houbaření a poznávání přírody.